september 28, 2020

Brogaarden & Corona

(Væsentlige ændringer er markeret med rødt i forhold til tidligere udgaver)

Print pdf med information om corona på Brogaarden

På Brogaarden følger vi udviklingen omkring COVID-19 (Corona) tæt, og vi opfordrer alle til at følge myndighedernes råd og retningslinjer. 

Det er en helt ekstraordinær situation for alle, og derfor beder vi dig læse vores retningslinjer og anbefalinger. 

Vi anerkender, at det er svært at følge med i bekendtgørelser og retningslinjer, som desværre tit ændrer sig med timers varsel. Det kan virke frustrerende, både for gæster og personale. 

Du skal til enhver tid følge vores medarbejderes anvisninger. Vi gør det ikke for at genere vores gæster, men så det er trygt for alle. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden. 

Opmærksomheden henledes på, at der fra lørdag den 19. september er indført krav om, at ALLE gæster og medarbejdere skal bære mundbind, – dog ikke når man sidder ned i restaurant og undervisningslokaler. Det bedes I venligst oplyse alle jeres deltagere om inden ankomst, så de har mulighed for at medbringe et tilstrækkeligt antal til opholdet. 

 Det er Statens Serum Instituts anbefaling, at det er acceptabelt ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv at mundbind kan bæres op til 3 timer, eller når det er vådt eller synligt forurenet. 

Det er desuden skærpede krav om overholdelse af afstandskrav, herunder antallet af gæster i fællesarealer, restauranter og undervisningslokaler. Følg den aktuelle skiltning på Brogaarden. 

Da brud på reglerne medfører bøde både til Brogaarden og gæster, kan bortvisning finde sted hvis retningslinjerne ikke overholdes. 

Vi skal passe på hinanden, og har derfor taget følgende forholdsregler: 

 • Vi henholder os til de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
 • Vi har fokus på vores daglige høje rengøringsstandard.
 • Vi har opsat dispensere til håndsprit til vores gæster og medarbejdere i alle fællesområder, lokaler og restauranter.
 • Der er opsat tydelig skiltning om gode hygiejneråd fra Sundhedsstyrelsen.
 • Vi overholder alle retningslinjer fra Sundheds- og fødevaremyndighederne i vores restaurantområder.
 • Undervisningslokalerne opstilles så vi følger myndighedernes retningslinjer. Det skal respekteret, og der må IKKEflyttes rundt på møbler/borde, da vi har ansvaret for vores gæster og personale.
 • Nøgleudlevering til værelser vil være lagt frem enten i undervisningslokalet eller i banegården (foyer), så du ikke skalstå i kø. Ved afrejse skal nøgler afleveres i dropboksen. Husk at afregne i receptionen, hvis du har noget som skalbetales.
 • Alle hold har egne toiletter med skilte, som bedes overholdt. Det kan desværre betyde lidt længere ventetid i pauserne.

Alle hold får ved opstart en instruktion om myndighedernes regler og anbefalinger for ophold på Brogaarden.

Hvad kan du gøre som gæst? 

Vi opfordrer alle vores gæster til at beskytte sig selv og andre ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

 • Som gæst kan du forebygge smitte ved at begrænse fysisk kontakt og undgå håndtryk, kindkys og kram, hvilketselvfølgelig også følges af personalet.
 • Vask hænder ofte med sæbe og varmt vand i mindst 30 sekunder. Brug håndsprit som et supplement.
 • Undgå at røre ved øjne, næse og mund.
 • Undgå større forsamlinger i fællesarealer. Er vejret godt så benyt vores gårdhave eller andre udendørs områder. Derer direkte adgang fra de fleste af vores undervisningslokaler til naturen.
 • Bliv hjemme, hvis du er syg.
 • Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Host og nys altid i ærmet eller i et papirlommetørklæde og vask efterfølgende hænder.

Øvrige vigtige overvejelser du skal gøre dig, for at passe på omgivelserne: 

 • Bliv hjemme, hvis du har været i kontakt med en person, der har vist sig at være smittet med COVID19.
 • Bliv hjemme, hvis du på andre måder ikke er rask og eksempelvis har hoste, feber eller forkølelse.
 • Hvis du har rejst til et risikoområde, skal du vente mindst to uger efter hjemkomsten med at forlade dit hjem. En opdateret liste over risikoområder findes på Udenrigsministeriet hjemmeside.

For dig som arrangør 

Sundhedsmyndighederne kommer hele tiden med opdaterede anbefalinger til, hvordan man forholder sig som arrangør af større arrangementer. Anbefalingerne kommer for at mindske smittespredning af COVID-19. 

Så længe det ikke frarådes at afholde arrangementer, møder, kurser og konferencer, kan alle arrangementer gennemføres som normalt, og de almindelige regler for ændring og afbestilling af arrangementet gælder. 

Hvis der kommer nye krav fra myndighedernes side, herunder krav om aflysning, så gælder ligeledes vores almindelige regler for ændring og afbestilling, såfremt Folketinget ikke beslutter andet. Vi vil som altid forsøge at være fleksibel i forhold til eventuelle ændringer eller flytning af arrangementer. 

Hvis der sker ændringer, vil vi informere berørte gæster direkte. 

Arrangementer med flere end 50 deltagere. 

Opmærksomheden henledes på, at der fra fredag den 25. september og lørdag den 26. september kl. 12.00 er skærpede krav for arrangementer med flere end 50 deltagere

Arrangementer med flere end 50 deltagere, som ikke er af privat karakter såsom fester mm., kan fortsat gennemføres når deltagerne i væsentlighed sidder ned. Det betyder i henhold til bekendtgørelsen, at alle skal sidde 

– med skolebordsopstilling med faste pladser og med front mod skærm/lærred, eller
– på stolerækker med faste pladser og med front mod skærm/lærred. 

Vi vil i samarbejde med arrangøren aftale hvilken opstilling som er mulig. 

Ved faste pladser forstås, at gæsterne skal blive siddende på samme stol under hele arrangementet. 

”Det er i myndighedernes vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx drikkevarer”. 

Det er ikke muligt at gå i andre lokaler til eventuelt gruppearbejde. Det skal finde sted i lokalet. 

Rigspolitiet har desuden præciseret, at det IKKE er tilladt at forlade lokalet og spise i f.eks. restauranten. Alle måltider. inkl. eventuel middag om aftenen, vil således skulle indtages på den faste plads i lokalet. Vi aftaler med det enkelte hold, hvordan bespisning finder sted. 

Brogaarden henleder opmærksomheden på, at politiet er opsøgende og kommer på kontrol i forhold til at sikre sig at reglerne overholdes. Bliver et arrangement lukket af myndighederne, og hvor Brogaardens henstillinger enten ikke er fulgt eller hvor ansvaret ikke påhviler Brogaarden, vil arrangøren skulle betale for den resterende del af opholdet. 

Arrangementer med færre end 50 deltagere

Alle arrangementer kan gennemføres som normalt incl. eventuelt gruppearbejde i flere lokaler. Brogaarden henstiller til: 

– At man i tilrettelægningen af alle møder, kurser og konferencer, også med under 50 deltagere, forsøger at opholde sig mest muligt i undervisningslokalet, og minimerer mulig omgang med øvrige gæster på Brogaarden.

– At man i størst muligt omfang, hvor det er muligt, benytter terrassedørene ud i det fri i pauser mm., og orienterer sig om det er muligt via udgangen at komme lettere til fx toiletter/restaurantlokaler end ved at benytte indendørsgange og fællesarealer. 

– Myndighederne har fastsat, at der må IKKE være mere end 50 gæster i fællesarealer, til og fra restaurant osv. I restauranten må der gerne være flere end 50 gæster, dog ikke flere end skiltningen angiver. Når I kommer ud fra undervisningslokalet, skal I orientere jer om antallet af gæster og vurdere, om I skal vente lidt eller det er muligt at forlade lokalet. 

Særlige tiltag vedr. måltider

– Al forplejning gennem hele dagen forarbejdes og serveres efter de til enhver tid gældende regler og restriktioner fra Sundhedsmyndighederne.

– Ved alle arrangementer over 50 personer vil forplejning ske i undervisningslokalet jf. ministeriets bekendtgørelse.

– Ved alle arrangementer under 50 deltagere vil alle måltider blive serveret i restauranterne. Formiddags- og eftermiddagsservering samt kaffe/the vil være opstillet umiddelbart uden for jeres undervisningslokale, og I bedes tage det med ind i lokalet efter nærmere aftale. 

– Frokost vil blive serveret som tallerkenanretning. Morgenmad vil, hvis andet ikke er aftalt, blive serveret fra buffet. 

– Ophold, servering og udskænkning i restauranter skal ophøre senest kl. 22.00. Det betyder at eventuel natmad og drikkevarer skal indtages inden kl. 22.00, og I skal forlade restaurant- og fællesområder. 

For så vidt angår arrangementer, møder, kurser og konferencer, anbefaler myndighederne at følgende vurderes: 

 • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde elleraflyse arrangementet.
 • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagernehar betydning for smitterisikoen.
 • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen: 

 • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer påluftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd). Vi har ophængt plakater vedindgangen og på Brogaarden.
 • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit, hvilket vi allerede har gjort på Brogaarden.
 • At placere stole med større afstand end normalt i henhold til myndighedernes krav. Vi vil i samarbejde medarrangøren aftale, hvorledes stoleopstillinger skal ske.
 • Brogaarden er ansvarlig for at overholde afstandskrav og m2 pr. gæst. Borde og stole må derfor ikke flyttes rundt.
 • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om depågældende bør deltage i arrangementet.
 • Såfremt ledelsen på Brogaarden vurderer, at en deltager med førnævnte symptomer under opholdet bør forladeBrogaarden af hensyn til øvrige gæsters sikkerhed, vil arrangøren ikke skulle betale for vedkommende.
 • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 0233), hvis man har behov for rådgivning.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen 

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. 

Nyttige kilder: 

Senest ændret 27. september 2020. 

Nyheder, Opdatering